document.getElementById("myP").style.visibility = "hidden";
home  |   contact     

SUDOKU TIPS

hidden single

SUDOKU TECHNIEKEN


OVERZICHT TECHNIEKEN

HIDDEN SINGLE

Hidden Single wordt ook wel Scanning, Cross Hatching of Slicing and Dicing genoemd. We richten onze aandacht op een rij, kolom of box waar maar enkele cijfers ontbreken.

In onderstaand voorbeeld kijken we naar box 1 Onze keuze valt op vak Cb. We ontdekken twee kandidaten: 1 en 7. Als we 1 kiezen, dan moeten we 7 ergens plaatsen in Ba, Bb of Bc wat een conflict geeft met de 7 in Bh. Dus gaan we voor cijfer 7 in vak Cb als Hidden Single.

hidden single

Soms moeten we onze aandacht op 2 of meerdere lijnen richten. Dit kunnen rijen, kolommen of een combinatie van beide zijn. Hieronder gaan we in 2 kolommen, namelijk b of c, op zoek naar een gemeenschappelijk cijfer dat we nog niet hebben in box 1. We vinden cijfer 6 in beide kolommen. Dus hoort cijfer 6 thuis in vak Ba.

techniek sudoku oplossen

Tenslotte een combinatie van rij en kolom. In rij B en kolom b vinden we cijfer 4 als gemeenschappelijk cijfer dat nog ontbreekt in box 1. Door hun invloed op box 1 kunnen we cijfer 4 enkel nog plaatsen in vak Ac.

sudoku oplossen online

Oefenen in het vinden van een Hidden Single

In onderstaande sudoku bevinden zich een Hidden Single in rij G. Om welk cijfer gaat het en om waar is de enige plaats om het in te vullen?

sudoku tips gevorderden

Ontdek HIER de Hidden Single in rij G!

sudoku tips beginners

Verbeter je strategie met een extra sudoku techniek.